• Zalo

1. Thông tin bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

2. Thông tin khách hàng cung cấp

Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, Haki Toys sẽ sử dụng các thông tin đó để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc Haki Toys có thể liên lạc với khách hàng qua email, tin nhắn, điện thoại để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm, chương trình khuyến mãi mới từ Haki Toys. Đồng thời, khi cung cấp thông tin cho Haki Toys cũng có nghĩa rằng khách hàng đã hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích của hệ thống Haki Toys.

Những thông tin khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Haki Toys, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận việc thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho Haki Toys sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống.

Haki Toys sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba nếu không được sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc.

Haki Toys cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì bất kỳ mục đích gì.

3. Lưu ý

Chính sách bảo mật này không nhằm mục đích tạo ra một hợp đồng hay các quyền lợi có tính chất pháp lý cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.
Haki Toys có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên Website Hakitoys.com