• Zalo
BG CTA Home
BG CTA Home

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo cảm hứng để các bé khám phá ra tiếng nói riêng, tiềm năng, hướng đi cho tương lai của bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.


LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG – CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tôn trọng
  • Chính trực
  • Hiểu biết
  • Trách nhiệm

Định hướng

Mục đích của chúng tôi nhằm định hướng thế hệ trẻ tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng bên ngoài, và giúp các em tìm ra hướng đi của mình; đồng thời giúp các em hiểu được mình là ai, các em quan tâm sâu sắc về điều gì, và làm thế nào để chọn hướng đi đến thành công trong cuộc sống.

Định hướng của chúng tôi được hình thành bởi bốn điểm chính:

TÔN TRỌNG

  • Đối xử với bản thân, mọi người và môi trường một cách tôn trọng, cẩn thận và thấu đáo.

CHÍNH TRỰC

  • Hiểu được giá trị của sự thành thật trong mọi việc mà bản thân làm.

HIỂU BIẾT

  • Tạo điều kiện cho sự hiếu kỳ, ham học hỏi và nuôi dưỡng sự quan tâm đến thế giới rộng lớn.

TRÁCH NHIỆM

  • Trở thành người có trách nhiệm với hành động của bản thân, và qua đó hiểu rõ trách nhiệm và lợi ích của mọi người, và thế giới xung quanh.

Với những GIÁ TRỊ CỐT LÕI đó, chúng tôi sống và làm việc dựa trên tầm nhìn của mình, những học sinh của chúng tôi sẽ tự khám phá ra mục đích thực sự của các em, và trở thành những Đại sứ tương lai trong cuộc sống.

BG CTA Home
BG CTA Home